In memoriam Dennis Aalders

Zo plotseling, zo onbegrijpelijk, zo machteloos…

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van onze collega Dennis. Wij zullen hem herinneren als een zeer vriendelijke en behulpzame collega. Wij wensen zijn familie en zijn vriendin Kathy heel veel sterkte en kracht toe om dit enorme verlies te dragen.